O.L.V. Van Vrede Concertzaal

Verbouwing van een kerkgebouw tot

gebouw voor podiumkunsten

Kapelsestraat - 2950 Kapellen

ontwerp: 1999

uitvoering: 2000-2001

Bouwheer: 
Gemeente Kapellen
Architecten: 
DHP architecten